En verden for sig

Madagaskar

Den internationale organisation for naturbevarelse, Conservation Internationale, har udråbt Madagaskar til verdens "biodiversity hotspot #1".


Madagaskars placering

Bag den ære ligger en rekordstor koncentration af unikke plante- og dyrearter og et trusselsbillede mod den samme natur, der advarer om, at en stor del af disse arter allerede er ved at forsvinde for altid fra jordens overflade på grund af menneskers aktivitet.

Oplev Lemuria blive "født" som et oplevelses- og videnscenter, en attraktion i storformat samt som en international "ambassadør" for Madagaskars enestående natur og landets befolkning.

Baobab trees
Der findes 9 arter af det imponerende og ikoniske baobabtræ i verden. De 6 af disse findes udelukkende på Madagaskar.

En oplevelsesøkonomisk perle


Den amerikanske professer, Ann Yoder, har beskrevet oplevelsen for den førstegangsbesøgende på Madagaskar som velkendt og eksotisk på samme tid. Man kan godt genkende et træ, en plante, et pattedyr, en fugl, men uden nogensinde før at have set lige den art, som er foran en.

85-90% af alle Madagaskars plante- og dyrearter findes nemlig kun på Madagaskar. I det danske Lemuria vil millioner af gæster fra Europa og hele verden kunne opleve og blive klogere på denne natur uden en strabadserende tur til Madagaskar og uden at belaste naturen med øget turisme.

Lemuria vil være et aktivt og levende kulturcentrum med aktiviteter, der rækker langt udover almindelige zoo-aktiviteter, såsom biograf, udstillinger, koncerter og festivaler. Lemuria vil være åbent både dag og nat året rundt.

Large scale naturbevarelse


Two cattas
Catta - den kendteste af Madagaskars mere end
100 forskellige lemurarter.
Hvis Madagaskars enestående natur skal eksistere i fremtiden, er en indsats for naturbevarelse på en hidtil uset skala et must. Lemuria er skabt først og fremmest til netop det formål. Lemuria er noget andet og mere end end zoo. Vi kalder Lemuria for et BioProjekt.

Truslen mod naturen er skabt af presset fra mennesker, og udvikling for en hastigt voksende befolkning er derfor en afgørende forudsætning for at bevare Madagaskars natur.

Lemuria vil sikre en kraftigt øget indsats og ikke mindst den nødvendige kontinuitet i denne indsats. Midlerne: et direkte engagement i naturbevarelse på Madagaskar, avlssamarbejder, intensiv formidling - også via kanaler udenfor Lemuria, støtte til eksisterende projekter og nationalparker, iværksættelse af nye projekter, projektsamarbejde med andre Europæiske og internationale aktører samt internationalt forskningssamarbejde.

Med ret små beløb set med europæiske briller, kan man opnå anselige resultater på Madagaskar. Med kæmpestore beløb og en koordineret europæisk indsats kan man faktisk vende den truende udvikling på Madagaskar - verdens fjerde største ø - og det er nu, det skal ske!